Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2019

Regeringsuppdrag

Att bygga upp en ny verksamhet tar tid. Utöver den formella strukturen omfattar det många, ibland svåra och mycket olika ställningstaganden. Det kräver också att våga prova, utvärdera och ompröva.

Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet med ett tydligt uppdrag att stödja andra i arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken. Uppdraget är tvärsektoriellt och därmed mycket brett.

Att bygga MFD, men också att arbeta på myndigheten, är därmed en kontinuerlig och ibland utmanande och svår kunskapsresa utan formella legala ledstänger att hålla sig fast i. Mycket konkret kräver MFD:s uppdrag samarbete, lyhördhet och en kontinuerlig anpassningsförmåga utifrån en ständigt föränderlig omvärld.

När MFD i maj 2019 med pompa och ståt firade myndighetens femårsdag var det inte bara en högtidlig fest. Det var också för oss som arbetar i verksamheten, ett viktigt landmärke där vi kunde stanna upp och konstatera att vi inte är i mål, men att vi tillsammans skapat en stadig grund att stå på. Kanske kan man säga att vi när vi nu börjat vårt sjätte levnadsår inte längre är en ny myndighet men fortfarande en ganska ung sådan.

I det utvecklingsarbete vi gör bygger vi inte bara en myndighet. Vi bryter också hela tiden ny mark kring hur man med kunskap och stöd tvärsektoriellt kan stödja andra aktörer att ta sig an ett delvis nytt perspektiv.

Vi står inför 2020 rustade med en ny webbplats och flera verktyg och stöd som vi hoppas ska vara till nytta för att klara detta stora och viktiga arbete. Men som alltid kvarstår det att prova och utvärdera om vi har hamnat rätt.

Vi tar oss an den uppgiften med stor nyfikenhet men också med en beredskap att fortsätta utveckla och ompröva där det behövs.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2020

Antal sidor
68

Artikelnummer
2020-1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)