Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2018

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomi under 2018.

Vi är ett kunskapsnav inom funktionshinderspolitiken som erbjuder aktuell och relevant kunskap och stöd till våra målgrupper. Det är glädjande att se att så många är nyfikna på vår verksamhet, vilket visar sig i både de kontakter som tas med myndigheten om samarbete, stöd och kunskapsutveckling och i det stora antalet sökande till våra utredartjänster.

Att tillsammans blir bättre visar sig också i de uppdrag vi har arbetat med under året. Exempelvis har det treåriga uppdrag som myndigheten har tillsammans med länsstyrelserna öppnat nya möjligheter att utveckla och stödja det funktionshinderspolitiska arbetet på lokal och regional nivå i landet. Vi ser fram emot att fortsätta den resan tillsammans de närmaste åren.

Vi har också påbörjat ett arbete med att tillsammans med ett tjugotal andra myndigheter arbeta för ett effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken inom ramen för vårt strategiska råd. Det finns både ett intresse och engagemang att gemensamt ta sig an de utmaningar som funktionshinderspolitiken rymmer, inte minst i arbetet med att inkludera och skapa förutsättningar för delaktighet för så många som möjligt i den verksamhet, service och tjänster som vi som offentliga aktörer levererar.

Det finns såklart en del kvar att göra. Både med att utveckla vår verksamhet till att vara ett så relevant och effektivt stöd som möjligt för utvecklingen mot det funktionshinderspolitiska målet och till att vara en organisation där allas insatser spelar roll och bidrar.

Vi känner oss nu bättre rustade att tillsammans genomföra de mål som vi gemensamt har satt upp för myndigheten, och ytterst arbetet för att säkerställa full delaktighet för alla.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2019

Antal sidor
70

Artikelnummer
2019:1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)