Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2014

Årsredovisningen ger en bild av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och ekonomiska ställning.

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av den tidigare myndigheten Handisam och delar av den tidigare föreningen Hjälpmedelsinstitutet. Fram till 1 maj 2014 bedrevs den verksamhet som årsredovisningen omfattar i Handisams regi och från och med den 1 maj i Myndigheten för delaktighets regi.

Arbetet har utgått ifrån regeringens mål och strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken samt från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet är en expertmyndighet som följer och stödjer utvecklingen inom funktionshindersområdet. Under 2014 har myndigheten arbetat fram goda strukturella förutsättningar för att på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt kunna bidra till ett samhälle där alla, oavsett funktionsförmåga, kan vara delaktiga i samhället.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2015

Antal sidor
74

Artikelnummer
A 2015-4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)