Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
5
dec.

Fysisk tillgänglighet

09:00, Stockholm

I ett samarbete med Upphandlingsmyndigheten, DIGG och Boverket har MFD genomfört tre webbseminarier som fokuserar på olika delar av tillgänglighet.

Webbseminarierna är en del i ett regeringsuppdrag som MFD har tillsammans med länsstyrelserna i att stödja kommunerna och regionen i genomförandet av funktionshinderspolitiken. Alla webbinarier är live-textade.

Regeringsuppdraget Stöd till kommuner och landsting att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier

Program

Inledning av MFD om funktionshinderspolitiken.

Boverket berättar om hur tillgänglighet hanteras i plan- och bygglagen, från planering till byggande. De ger en översikt över reglerna med krav på att undanröja enkelt avhjälpta hinder, HIN. Kraven i HIN ställs för publika lokaler och allmänna platser. Hur bedömer man om ett hinder är enkelt avhjälpt? Vem ansvarar för att åtgärda hinder?

Fysisk tillgänglighet

Medverkande: Mille Salomaa-Lindström och Frida Lockner, MFD, Paris Ghandari och Agnes Jensen-Carlén, Boverket