Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Upphandling viktigt verktyg för tillgänglighet

Hur ska vi försäkra oss om att lokaler, tjänster och service som samhället erbjuder är tillgängliga för alla?

– Ett av de viktigaste verktygen är att redan i upphandlingen ställa krav på universell utformning som gör att det som köps in kan användas av så många som möjligt, säger Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

20 procent av befolkningen beräknas ha någon form av funktionsnedsättning, så det handlar om en stor grupp människor som riskerar att ställas utan tillgång till viktig service och olika typer av samhällstjänster om inte tjänster, produkter och miljöer utformas efter alla användares behov och förutsättningar.

– När det gäller hållbarhet har vi de senaste åren blivit mycket bättre på att ställa krav i upphandlingar som rör ekonomisk och miljömässig hållbarhet, säger Ellionor Triay Strömvall. Social hållbarhet, som jag arbetar med, upplevs ofta som lite svårare att formulera i upphandlingskrav, men jag vill hävda att det är en myt.

Rätt från början

En viktig framgångsfaktor för tillgängliga upphandlingar är att göra rätt från början. Det vill säga att i god tid inför en upphandling identifiera vilka användarna är och se till att det som köps in utformas så att så många som möjligt kan använda sig av produkten eller tjänsten.

– Begreppet universell utformning innebär att man redan på plan- och designstadiet utgår från att ge så många som möjlighet tillgång till en tjänst, produkt eller miljö. Börjar man tänka i sådana banor ger sig väldigt mycket själv. Genom att inkludera så många som möjligt redan från början i en upphandlingsprocess får vi en större grupp potentiella användare och kan samtidigt slippa onödiga och kostsamma särlösningar och anpassningar i senare skeden.

Viktigt följa upp

Uppföljning av upphandlingar är oftast den svaga länken i kedjan, enligt Ellionor Triay Strömvall.

– Att följa upp en upphandling är A och O, och det behöver inte vara krångligare än att skicka ett mail eller bjuda in till ett möte med användare, genomförare och leverantörer. Här kan vi se vad som blivit bra, om vi inte nått ändå fram på alla punkter och kan därmed få med oss viktig kunskap till kommande upphandlingar. Därmed bidrar vi till att steg för steg förbättra utfallet av upphandlingarna vilket leder till ökad delaktighet samt en mer inkluderande och kostnadseffektiv verksamhet, avslutar Ellionor Triay Strömvall.

Värt att tänka på vid tillgänglig upphandling

  • Analysera vem tjänsten eller produkten som ska upphandlas är till för – och tänk brett.
  • Samarbeta och för en dialog med användare inför, under och efter upphandlingen.
  • Saknas det bra lösningar för att göra en tjänst, produkt eller miljö tillgänglig – överväg att göra en innovationsupphandling.
  • Med universell utformning kan verksamhetens måluppfyllelse öka och det är ett steg mot ett mer inkluderande samhälle.

Text: Sven-E Lindberg

Foto: iStockphoto

 

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen