Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skatteverket utgår från människan

Hur ska framtidens arbetsplats ska se ut? På Skatteverket arbetar man aktivt med universell utformning för att göra arbetsplatsen mer tillgänglig och inkluderande. Ett arbete som slagit väl ut.

– Skatteverket har som myndighet gjort en lång resa från att vara kontrollmyndighet till att bli en servicemyndighet, säger Helen Edenfur, samordnare för frågor om tillgänglighet på Skatteverket. Det har inneburit att vi också har fått arbeta med frågor om bemötande och hur vi ser på människor.

Under den resan har fokus också riktats allt mer mot arbetsmiljön och processer som rekrytering med frågor som hur arbetsplatsen kan bli mer tillgänglig och hur man kan få in fler kompetenser bland de anställda.

– Vi ska vara till för alla och det måste även återspeglas i vilka som arbetar här, säger Helen Edenfur. Det blev ganska självklart att börja fundera över hur vi kan göra det möjligt för exempelvis personer med någon form av funktionsnedsättning att arbeta hos oss. I dag arbetar vi för att få en process där vi försöker tänka tillgänglighet för att kunna rekrytera med mer mångfald och vi strävar mot att systematiskt använda oss  av universell utformning i både rekrytering och utformning av arbetsplatsen.

Normbrytande perspektiv

Universell utformning är ett verktyg som öppnar många nya dörrar och möjligheter, förklarar Helen Edenfur.

– Vi utgår från människan i våra processer och inte från någon specifik funktionsnedsättning, kön eller ålder. Skatteverket ska vara en arbetsplats med en mångfald av kompetenser och erfarenheter som återspeglar samhället i stort. 

Helen Edenfur understryker att Skatteverkets arbete med att skapa en inkluderande arbetsplats och processer som utgår från människans behov inte är någon quick fix, utan en process som tar tid och kräver fokus.

Praktik i staten                  

En aktivitet som Helen Edenfur särskilt lyfter fram är ett projekt inom regeringsuppdrag Praktik i staten, där man rekryterat personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

– Med stöd av föreningen Begripsam har vi rekryterat personer med kognitiva funktionsnedsättningar som varit med och utvärderat våra digitala gränssnitt. Här har det kommit in massor av värdefulla synpunkter som gör att vi nu kan se till att våra tjänster fungerar bättre för fler, avslutar Helen Edenfur.

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen