Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

LSS-verksamhet ökar kunskapen kring våld

LSS-verksamheten i Skellefteå är en del av pilotprojektet ”Stoppa våldet” som startade 2019. Syftet är att öka kunskapen om våld och dess konsekvenser mot personer med funktionsnedsättning.

Pilotprojektet "Stoppa våldet" är en del av Samordningsförbundets regeringsuppdrag att förbättra upptäckten av våld i nära relationer. Ett samarbete inleddes efter att Annika Wennerström, enhetschef för Daglig verksamhet, fick höra att en stor andel unga vuxna upplevt någon form av våld. Hon utgick från att personer med funktionsnedsättning sannolikt också utsätts för våld i hög utsträckning och började höra sig för.

Syftet med projektet "stoppa våldet" är att öka kunskapen om våld och dess konsekvenser samt skapa rutiner för när, vem, vad och hur personal ska agera. Piloten bygger på tre kärnfrågor: Vad är våld? Vad får våld för konsekvenser? Hur ställer man frågan?

Positiva resultat

Annika Wennerström förankrade projektet i ledningsgruppen och inom organisationen. Tio personer från olika verksamheter inom LSS deltog. Bland annat inom boende, daglig verksamhet, fritids- och korttidsverksamhet. De samarbetade med en projektledare från Samordningsförbundet som ledde utbildningen. Under ett och ett halvt års tid träffades alla varje månad.

Utbildningen har lett till positiva förändringar i hur Annika Wennerström och hennes kollega Ulrika Magnusson, arbetsterapeut inom daglig verksamhet, arbetar. De känner sig tryggare att hantera frågor om våld utan att direkt kontakta polisen eller psykiatrin, om det inte är akut. De märker att det oftast är den som står brukaren närmast i vardagen som kan ge bäst stöd. De har även blivit mer lyhörda till våldets olika uttryck.

– När man pratar om våld tänker vi ofta att det är fysiskt.  Men det utgör endast en liten del. Det sker ofta psykiskt våld i en lång period innan det övergår till fysiskt. Idag tar jag inte lika lätt på när en brukare säger ”men hon är bara sådan”, eller ”det bara är så”. Då tänker jag ett varv extra, säger Ulrika Magnusson.

Att hantera känslor

Personalen har även utbildats i behandlingsmetoden ”Compassion” som bygger på medkänsla med sig själv och andra. Det ska ge dem verktyg i att kunna stå kvar och möta svåra samtal kring våld. För att personalen ska våga fråga om våld måste de veta hur de ska hantera informationen och de känslor som uppstår.

– Våld är ett tungt ämne att prata om. Det är viktigt att vi i personalen förstår och kan hantera det vi känner. Till exempel kan jag inte gå i affekt om någon berättar att de utsatts för våld. Då måste jag behålla mitt lugn, säger Ulrika.

Utmaningar

Hittills ser Ulrika Magnusson och Annika Wennerström bara vinster med arbetet. Men de står inför en stor utmaning. Under 2023 ska all personal på LSS-verksamheten utbildas. Exakt hur är inte beslutat än. Troligen blir det i form av handledda utbildningar så att personalen kan fortsätta diskutera ämnet.

Både ledning och personal är överens om att arbetet med att upptäcka våld inte är en engångsinsats. Det är ett arbetssätt som organisationen dagligen behöver arbeta med under lång tid.

Tips till andra kommuner

Annikas Wennerströms fyra tips till kommuner och regioner som vill arbeta med att upptäcka våld:

  • Förankra frågan i hela organisation. Ledningsgruppen bör äga projektet.
  • Kunskap om vad våld är, och vilka konsekvenser det får, måste spridas i hela organisationen. Genom att öka kunskapen och kontinuerligt jobba med frågan får vi de rätta ”glasögonen” för att upptäcka våld.
  • Tänk långsiktigt och ta ett steg i taget. 
  • Utbilda handledare i utbildningsprogrammet V.I.P, som är en studiecirkel för brukare. De träffas vid tolv tillfällen och pratar om våldsrelaterade teman för att bli medvetna om sina rättigheter, göra bra val och ha goda relationer.

Mer om våldsutsatthet

Ta del av MFD:s stora kartläggning om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning och hur myndigheter, regioner och kommuner arbetar med frågan.
Mer om våldsutsatthet