Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök Kontakta ledarhundsverksamheten Om webbplatsen

Diskriminering och ledarhundsekipage

Ledarhundsekipage är skyddade mot diskriminering och ledarhundar har ofta rätt att vistas på platser där sällskapshundar inte är välkomna.

I Sverige finns det en diskrimineringslag som ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Ledarhundsekipage är skyddade mot diskriminering genom det förbud i lagen som rör funktionsnedsättning.

Mänskliga rättigheter gäller alla

Lagens förbud att diskriminera ledarhundsekipage gäller bland annat restauranger, butiker, varuhus, vårdcentraler, sjukhus, läkarmottagningar, simhallar, teatrar och gym. Lagen gäller också kollektivtrafiken, färdtjänst och taxi.

Diskrimineringsombudsmannen har information om vad du som är ansvarig för en verksamhet kan göra för att inte riskera att diskriminera ledarhundsekipage.

Ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen hos Diskrimineringsombudsmannen

Ledarhundar får besöka restauranger och livsmedelsbutiker

Det finns oftast inga skäl för ägare att neka ledarhundsekipage tillträde till serveringslokaler och kundutrymmen i matbutiker. Ledarhunden är ett förflyttningshjälpmedel och föraren behöver därför ta med sig sin ledarhund vid ett besök. 

Livsmedelsverket är tydlig med att ledarhundsekipage vanligen inte utgör någon risk för livsmedelssäkerheten. Kundutrymmen är inte utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras.

Att ägaren eventuellt har ett generellt förbud mot sällskapshundar är inte ett hållbart skäl till att neka ett ledarhundsekipage tillträde. Serveringslokaler och matbutikernas kundutrymmen ska vara utformade på ett sätt som skyddar livsmedlen mot föroreningar, så som kundernas skor och ytterkläder. Därför är det också möjligt att tillåta ledarhundar i sådana lokaler. 

Husdjur och ledarhund hos Livsmedelsverket