Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst

Här hittar du information på lättläst om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN står för Förenta Nationerna. I FN ska länderna i världen komma överens så att människor får leva i fred och frihet. Länderna förhandlar och skriver avtal.

En konvention är regler som länder kommer överens om att de ska följa.

År 2006 sade FN ja till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen vill ge respekt för mänskliga rättigheter till alla personer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst på regeringens webbplats

Allmänna kommentarer på lättläst

Kommentarerna är till för att hjälpa alla länder att följa reglerna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

De förklarar de olika delarna eller artiklarna i FN:s konvention.

Det är FN:s kommitté som har tagit fram allmänna kommentarer.

Myndigheten för delaktighet har gjort sammanfattningar på lättläst av kommentarerna.

Allmän kommentar nr 1 - Likhet inför lagen

Kommentaren handlar om likhet inför lagen.

För att alla ska kunna använda sina rättigheter måste alla vara lika inför lagen.

Presentation av allmän kommentar nr 1 – Likhet inför lagen - lättläst

Allmän kommentar nr 2 – Tillgänglighet

Kommentaren handlar om tillgänglighet.

För att alla ska kunna använda sina rättigheter måste samhället vara skapat så att det passar alla.

Presentation av allmän kommentar nr 2 – Tillgänglighet - lättläst

Allmän kommentar nr 3 – Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Kommentaren handlar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

De blir ofta diskriminerade. Det kan bero på att andra har idéer om hur de är.

Då finns en risk att de ses som utsatta.

Men kvinnorna och flickorna ska få möjlighet att utvecklas.

Lättläst sammanfattning av allmän kommentar nr 3 - Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Allmän kommentar nr 4 – Rätten till utbildning

Kommentaren handlar om att alla har rätt att gå i skolan.

Men i världen finns det flera miljoner människor med funktionsnedsättning som inte får gå i skolan.

Och många med funktionsnedsättning får bara viss utbildning.

Men alla ska ha samma möjligheter att gå i skolan.

Lättläst sammanfattning av allmän kommentar nr 4 - Rätten till utbildning