Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst

Här hittar du information på lättläst om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN står för Förenta Nationerna. I FN ska länderna i världen komma överens så att människor får leva i fred och frihet. Länderna förhandlar och skriver avtal.

En konvention är regler som länder kommer överens om att de ska följa.

År 2006 sade FN ja till Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen vill ge respekt för mänskliga rättigheter till alla personer med funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har gjort en lättläst version av konventionen. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst (mfd.se) 

Allmänna kommentarer på lättläst

Kommentarerna är till för att hjälpa alla länder att följa reglerna i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

De förklarar de olika delarna eller artiklarna i FN:s konvention.

Det är FN:s kommitté som har tagit fram allmänna kommentarer.

Myndigheten för delaktighet har gjort sammanfattningar på lättläst av kommentarerna.

Allmän kommentar nummer 1 - Likhet inför lagen

Kommentaren handlar om likhet inför lagen.

För att alla ska kunna använda sina rättigheter måste alla vara lika inför lagen.

Presentation av allmän kommentar nr 1 – Likhet inför lagen - lättläst (mfd.se)

Allmän kommentar nummer 2 – Tillgänglighet

Kommentaren handlar om tillgänglighet.

Samhället ska vara skapat så att det passar alla.

Kommentaren berättar om vilka regler flera länder har kommit överens om för att samhället ska bli mer tillgängligt.

Presentation av allmän kommentar nr 2 – Tillgänglighet - lättläst (mfd.se)

Allmän kommentar nummer 3 – Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Kommentaren handlar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Kommentaren berättar om vilka regler flera länder har kommit överens om för att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska ha samma frihet och rättigheter som andra.

Lättläst sammanfattning av allmän kommentar nr 3 - Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning  lättläst (mfd.se)

Allmän kommentar nummer 4 – Rätten till utbildning

Kommentaren handlar om att alla har rätt att gå i skolan.

Kommentaren berättar om vilka regler flera länder har kommit överens om att följa för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att gå i skolan. 

Lättläst sammanfattning av allmän kommentar nr 4 - Rätten till utbildning (mfd.se)

Allmän kommentar nummer 5 – Rätt att leva ett eget liv och vara med i samhället

Kommentaren handlar om rätten att leva ett självständigt liv och att vara med i samhället.

Artikel 19 handlar om att leva självständigt.

Varje person har rätt att vara fri och ha makt över sitt liv.

Artikeln handlar också om att vara delaktig och med i samhället.

Det kallas ofta för ”att bli inkluderad”.

Rätt att leva ett eget liv och vara med i samhället på lättläst (mfd.se)

Allmän kommentar nummer 6 – Alla ska behandlas lika

Kommentaren handlar om att alla ska behandlas lika.

Artikel 5 är extra viktig eftersom hela FN:s konvention handlar om jämlikhet.

Länderna i FN måste förstå vad jämlikhet är för att tolka resten av konventionen.

Alla ska behandlas lika på lättläst (mfd.se)

Allmän kommentar nummer 7 – Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i arbetet med att genomföra konventionen

Kommentaren handlar om att personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i arbetet med att genomföra konventionen.

Personer med funktionsnedsättning var delaktiga i att skapa FN:s konvention.

Det är lika viktigt att de är delaktiga när länderna genomför konventionen.

Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i arbetet med att genomföra konventionen lättläst (mfd.se)

Allmän kommenar nummer 8 - Personer med funktionsnedsättning har rätt att arbeta och delta i arbetslivet

Kommentaren handlar om att personer med funktionsnedsättning har sämre möjlighet att få jobba.

Det är svårt att söka och få jobb, men också svårt att göra karriär.

Kommentaren beskriver hur arbetslivet kan bli enklare för personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att arbeta och delta i arbetslivet på lättläst (mfd.se)