Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök

Lättläst

Här kan du läsa om Myndigheten för delaktighet och vad vi arbetar med. Det som står på dessa sidor är lättläst. Klicka på länkarna för att läsa om oss.

Detta gör Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att hela samhället följer funktionshinderspolitiken.

Alla människor har rätt att vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Det kallar vi att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv.

På Myndigheten för delaktighet har vi en samlad kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi följer också hur samhället arbetar med de här frågorna, både i Sverige och i andra länder.

Regeringens mål och strategier för funktionshinderspolitiken styr vårt arbete.

Dessa strategier bygger på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi samarbetar med andra myndigheter och med kommuner och landsting.

Det här arbetar vi med på Myndigheten för delaktighet

  • Vi bevakar och analyserar hur samhället utvecklas.
  • Vi tar fram metoder för hur andra kan arbeta med frågor
    som handlar om funktionshinderspolitik.
  • Vi sprider kunskap.
  • Vi visar på områden där det behövs forskning
    och annat utvecklingsarbete.
  • Vi lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.

Skriv eller ring till oss

Det går att skriva eller ringa till Myndigheten för delaktighet.
Postadress:
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Telefonnummer 08-600 84 00
Faxnummer 08-600 84 99
E-post: info@mfd.se