Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet i upphandling

Det är viktigt att de produkter och tjänster ni upphandlar är tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Därför är det relevant att tidigt ha med detta i upphandlingsprocessen och att ställa krav i upphandling.

För att alla invånare ska kunna ta del av era tjänster, produkter och miljöer är det viktigt att ni utgår ifrån att alla människor har olika behov och förutsättningar. Det uppnår ni genom principen om universell utformning.

Genom att använda er av universell utformning när ni utformar, utvecklar eller upphandlar något nytt ökar tillgängligheten och användbarheten för flera. Då utformar ni er region utifrån mångfalden i samhället och inte utifrån normen.

Upphandling ett sätt att påverka utbudet

Regionerna ansvarar för en stor del av samhällsservicen. Ni är en viktig aktör när det kommer till att påverka utbudet av produkter och välfärdstjänster. Genom att successivt öka kraven på tillgänglighet i era upphandlingar bidrar ni till en ökad efterfrågan. På sikt leder det till en större marknad för tillgängliga produkter och tjänster som kan användas av fler.

Vikten av att ställa krav i upphandling

Mycket av det ni använder och tar fram har varit föremål för någon form av upphandlingsprocess. Genom att ställa krav kan ni undvika att det som köps in blir otillgängligt och att det måste åtgärdas i efterhand. Det är ofta kostsamt.

Krav på tillgänglighet kan ställas på flera sätt. Det kan göras vid

  • avrop från ramavtal
  • anlitande av konsulter eller
  • vid inköp av förbrukningsvaror, möbler och kontorsutrustning.

Det är också viktigt att ställa krav på tillgänglighet när man bygger nytt eller hyr lokaler.

Det är bra att följa upp de krav som har ställts i upphandlingen. Ett komplement till ordinarie uppföljningsverktyg kan vara att någon med god kunskap om tillgänglighet granskar eller testar leveranserna innan de godkänns.

Föra dialog och inhämta kunskap - ett sätt att uppnå tillgänglighet

För att ta fram krav på tillgängliga och användbara produkter och tjänster är det bra att inhämta kunskap från de som ska använda produkterna eller tjänsterna, till exempel genom dialog. Då utvecklar ni tjänster, produkter och miljöer utifrån mångfalden i samhället och inte utifrån normen.

Metodstöd för dialog

Hur och när krav kan ställas

Stora och samordnade upphandlingar underlättar att få fram produkter och tjänster som är användbara för fler. Krav på tillgänglighet och användbarhet kan successivt föras in, exempelvis genom ramavtal. Avrop från ramavtal kan behöva specificeras med tydligare tillgänglighetskrav då generella krav ofta inte är tillräckliga.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan ni läsa om vilka skyldigheter och vilken hänsyn som ska tas till tillgänglighet i upphandling.

Upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla hos Upphandlingsmyndigheten

I lag (2016:1145) om offentlig upphandling kan ni läsa att: ”När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.” Det gäller över ett tröskelvärde som bestäms vartannat år.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling hos Lagen.nu 

Webbinarium om tillgänglighet i upp­handling

I webbinariet får ni veta hur offentlig upphandling är ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Ni får också veta vad Upphandlingsmyndigheten erbjuder för stöd.

Tillgänglighet i upphandling, 6 nov 2019

Medverkande: Magnus Lagercrantz, MFD, Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten.

Tips på hur ni utformar krav på tillgänglig­het

När ni ska utforma krav på tillgänglighet kan ni få stöd från olika myndigheter. Föreskrifter och vägledningar kan användas som ingångsvärden när ni ställer krav vid upphandling.

Tillgänglighet hos Boverket

Tillgänglig arbetsmiljö hos Arbetsmiljöverket

Digital tillgänglighet hos DIGG