Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglig rekrytering

Personer med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra att söka och konkurrera om tjänster i er region. Det leder till att ni får tillgång till en bredd av kompetens och att era medarbetare bättre speglar regionens invånare.

Regionerna är en av landets största arbetsgivare. Därför är det viktigt att rekryteringsprocessen fungerar för så många som möjligt.

I en tillgänglig rekryteringsprocess har ni tillgängliga digitala annonser och ansökningsformulär. Platsannonsen innehåll och krav utesluter inte personer med funktionsnedsättning på ett diskriminerande sätt och lokalerna för intervjuer är tillgängliga. Fråga gärna personen som ni kallar till intervju om de har något behov utifrån tillgänglighet t.ex. hörslinga. Fundera på hur eventuella tester kan göras så att de fungerar för fler.

Vid upphandling av rekryteringstjänster är det viktigt att ställa krav på tillgänglighet.

Tillgänglighet i upphandling, 6 nov 2019

Medverkande: Magnus Lagercrantz, MFD, Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten.

Digital tillgänglighet vid rekrytering

Det finns flera olika källor där det går att hitta tillgänglighetskrav för annonser på webben och digitala verktyg för rekrytering. Krav i svensk lag, internationell lag och europeisk standard samt i den vägledning som Myndigheten för digital förvaltning ger är sammankopplade. På deras webbplats finns standarder, vägledningar och stöd.

Digital tillgänglighet hos DIGG

Arbetsgivarens aktiva åtgärder

I diskrimineringslagen finns krav på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetsgivare. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering och dels om att främja lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsgrund. En av diskrimineringsgrunderna är bristande tillgänglighet.

Ett av de områden som berörs av aktiva åtgärder är rekrytering och befordran. Det innebär bland annat att se över om det finns risk för diskriminering. Eller om det finns andra hinder för medarbetares eller arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder hos DO