Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Befintliga verksamhetslokaler

En viktig del i att förbättra tillgängligheten i lokalerna är att på regionnivå säkerställa att utvecklingsarbetet sker löpande. Genom detta arbete gör ni det möjligt för fler att ta del av verksamheten som bedrivs i dem.

Det finns brister i tillgängligheten som leder till att många inte har möjlighet att använda regionens utbud fullt ut. Det kan exempelvis handla om att kunna nyttja sjukvård och kollektivtrafik.

För att förbättra tillgängligheten i lokalerna är det bra att löpande identifiera och åtgärda hinder för tillgänglighet i lokalerna. Det kan göras på olika sätt. På regionnivå behöver ni säkerställa att detta arbete sker löpande. Det är viktigt att det sker systematiskt och att arbetet integreras i styrprocessen.

För att identifiera hinder i befintliga lokaler kan ni genomföra en inventering. Inventeringen ligger sedan till grund för en åtgärdsplan. När åtgärdsplanen är framtagen prioriterar ni åtgärderna, implementerar och följer upp dem.

Ett sätt att kvalitetssäkra inventeringen är att hämta in kunskap från personer med funktionsnedsättning. Det kan göras på flera sätt, till exempel genom samråd och dialog. Ett annat sätt är också att genomföra inventeringarna tillsammans med personer med funktionsnedsättning.

Metodstöd för dialog

Boverket – Tillgänglighet

Boverket har tagit fram en översikt över de regler för tillgänglighet som de ansvarar för. Exempelvis lagstiftning, författningar och annat regelverk. Där finns även praktiska tips på hur ni kan arbeta med enkelt avhjälpta hinder.

Tillgänglighet hos Boverket

Praktiska tips för tillgänglighet

Här får ni praktiska tips för arbetet med att göra era lokaler tillgängliga. Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sig av lokalerna på samma villkor som andra.

Stöd för att arbeta med tillgängliga lokaler