Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet för mfd.se

Här beskriver vi hur webbplatsen mfd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Myndigheten för delaktighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga fullt ut. Under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt finns mer information. Under februari 2024 genomförs tekniska åtgärder av punkterna listade längre ned på sidan. MFD ämnar uppdatera sin tillgänglighetsredogörelse under 2024. 

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns information på mfd.se som du behöver, och som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss.

Meddela MFD att du har behov av information i alternativa format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@mfd.se
 • ring 08-600 84 00

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Riktlinjen Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (WCAG 2.4.1 A): 

 • Sidans skiplink leder till menystruktur istället för huvudinnehåll. Det innebär att användaren måste tabba sig igenom mycket information innan de når sidans innehåll.

Riktlinjen Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (WCAG 1.4.11 AA): 

 • Vissa komponenter, som enstaka knappar, länkar och sökruta, har otillräcklig kontrast mot bakgrund eller intilliggande element. Detta gör att de inte kan uppfattas av alla.

Riktlinjen Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 4.1.3 AA): 

 • Vid enstaka tillfällen får skärmläsaranvändare inte samma feedback på grund av att fokus försvinner.

Riktlinjen Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (WCAG 4.1.2 A): 

 • Komponenter innehåller lösningar som gör det svårt att navigera på sajten med skärmläsare. Viss information blir även otillgänglig då den läses upp felaktigt eller inte alls. Det förekommer även knappar kodade som länkar samt länktext som blir felaktigt utbytt.

Riktlinjen Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (WCAG 1.4.10 AA): 

 • I ett begränsat spann av mellanstora skärmar/surfplattor flödar delar av huvudnavigationen utanför skärmen. Det går då inte att komma åt alla länkar.

Riktlinjen Skriv tydliga länkar (WCAG 2.4.4 A):

 • Det förekommer lösningar där hela elementets textinnehåll läses upp som länktext. Detta gör att det inte går att snabbt överblicka sidans olika länkar.

Riktlinjen Ange i kod vad sidans olika delar har för roll (WCAG 1.3.1 A):

 • Det förekommer i vissa artiklar att delar av huvudinnehållet har placerats utanför landmärket för detta. Det innebär att skärmläsaranvändare kan missa detta innehåll.
 • Vissa knappar är programmerade som länkar och länkar som knappar. Det kan skapa svårigheter att navigera och förutse vad som sker vid klick.
 • Komplementär navigering använder listelement felaktigt vilket gör det svårt att använda strukturen med skärmläsare.

Riktlinjen Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 1.1.1 A):

 • Ikoner i navigering är inte dolda för skärmläsare. Då de även saknar alternativtext får användaren information om att det finns bilder, men inte vad de innehåller.

Riktlinjen Gör en logisk tab-ordning (WCAG 2.4.3 A):

 • Vid enstaka tillfälle försvinner fokus från sajten till browsern. Det gör att användare kan tappa bort sig.

Riktlinjen Ange språkförändringar i koden (WCAG 3.1.2 AA):

 • Textstycken på andra språk än svenska saknar språktaggar. Det gör att skärmläsare läser upp dessa stycken med svensk accent. Innehåll på andra språk än svenska blir därför svårt att ta till sig.

Riktlinjen Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer) (WCAG 1.2.2 A):

 • Vissa videor saknar undertexter. Det är därför svårt för användare med nedsatt hörsel att ta till sig innehållet.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll vi beskriver här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 9 i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kontrast (WCAG 1.4.6 AAA): Det finns detaljer på webbplatsen som kan få ännu bättre kontrast.

Användning utan synförmåga

Personer utan synförmåga kan ha svårt att ta till sig vissa delar av webbplatsens innehåll samt uppleva svårigheter med navigation.

Användning med nedsatt syn

Det finns komponenter där kontrastförhållanden bör förbättras.

Användning med nedsatt färgseende

Inga anmärkningar.

Användning utan hörsel

Personer utan hörsel kan inte ta till sig innehållet i vissa videor som saknar textning.

Användning med nedsatt hörsel

Inga anmärkningar.

Användning utan röstförmåga

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt rörlighet

Inga anmärkningar.

Användning med känslighet för flimmer

Inga anmärkningar.

Användning med kognitiv nedsättning

Inga anmärkningar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testat mfd.se tillsammans med Axess Lab som har gjort en bedömning utifrån WCAG 2.1 AA. Vi använder löpande en extern tjänst för att utvärdera webbplatsens prestanda och tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 21 december 2023.

Webbplatsen publicerades den 15 februari 2024

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 februari 2024