Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet för mfd.se

Här beskriver vi hur webbplatsen mfd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Myndigheten för delaktighet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga fullt ut. Under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt finns mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om det finns information på mfd.se som du behöver, och som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss.

Meddela MFD att du har behov av information i alternativa format

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@mfd.se
 • ring 08-600 84 00

Svarstiden är normalt ett dygn under vardagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig förvaltning på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Riktlinjen Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 1.3.2  A): Det finns innehåll som presenteras i en ordning som inte är logisk för alla användare. Ett exempel är listorna med nyheter, publikationer och evenemang. 
 • Riktlinjen Skriv tydliga länkar (WCAG 2.4.4 A): Några sidor har länkar där det inte framgår för dem som använder skärmläsare var länken öppnas. 
 • Riktlinjen Ange i kod vad olika delar har för roll (WCAG 1.3.1. A): Användare kan inte alltid ta del av informationen på ett tillräckligt bra sätt. Det beror på att koden ibland inte är korrekt uppmärkt. 
 • Riktlinjen Använd inte bara färg för att förmedla information (WCAG 2.4.4 A): Det finns enstaka länkar som bara går att urskilja med hjälp av färgen på länken. Det gör att länken inte kan uppfattas av alla. 
 • Riktlinjen Skriv tydliga länkar (WCAG 2.4.4 A): Det förekommer att länkar har samma länktitel, att det saknas information om vart länken leder och om den öppnas i nytt fönster eller inte. Ett exempel är de publikationer som har bilagor. 
 • Riktlinjen Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus (WCAG 2.4.7 AA): Användare som navigerar med till exempel ett tangentbord kan inte alltid urskilja vad som är i fokus.
 • Riktlinjen Skapa tydliga och klickbara fältetiketter (WCAG 3.3.2 A): Vissa formulär kan upplevas som svårnavigerade. Det beror på att formulärets fält saknar förklarande information. 
 • Riktlinjen Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel (WCAG 4.1.2 A): Användare kan uppleva huvudmenyn, länkstigen och sökfunktionen som svårnavigerade. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll vi beskriver här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt § 9 i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Riktlinjen Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 1.3.2 A): Pdf-filen av rapporten Hur är läget 2014? Uppföljning av funktionshinderspolitiken är inte fullt tillgänglig.
 • Riktlinjerna Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar (WCAG 1.2.3 A): och Det finns filmer som saknar ett alternativ eller syntolkning (WCAG 1.2.3 AA): Tio filmer i Metodstöd om dialog och strategi samt under Inspirerande filmer saknar syntolkning. Detsamma gäller inspelningar av konferenser och seminarier publicerade före den 23 septenber 2020.
 • Kontrast (WCAG 1.4.6 AAA): Det finns detaljer på webbplatsen som kan få ännu bättre kontrast. 

Användning utan synförmåga

 • Videokomponenten kan upplevas svår att med skärmläsare när det gäller att välja korrekt videoformat.
 • Att hantera inställningar för cookies/kakor är problematiskt med skärmläsare. Fokus flyttas ej till inställningarna för cookies och det är svårt att välja vilka typer av cookies man godkänner samt att veta att man kan få mer information om de olika cookies. 
 • Delar av bilder som ej är meningsbärande eller har alternativ textbeskrivning kan få fokus vilket kan upplevas som störande i vissa skärmläsare.
 • Det finns fall där korrekt HTML ej används vilket kan försämra upplevelsen för användare med skärmläsare.

Användning med nedsatt syn

Det finns bilder där kontrastförhållanden bör förbättras.

Användning med nedsatt färgseende

Inga anmärkningar.

Användning utan hörsel

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt hörsel

Inga anmärkningar.

Användning utan röstförmåga

Inga anmärkningar.

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

För användare som använder tangentbord eller motsvarande hjälpmedel är det svårt att hantera inställningar för cookies / kakor i vissa webbläsare. 

Den visuella fokusmarkeringen är även bristfällig i vissa webbläsare när man navigerar med tangentbord.

Ett fåtal element hanterar ej fokus korrekt när man navigera med tangentbord vilket kan innebära att fokus endast flyttas visuellt men ej korrekt i kod.

Användning med nedsatt rörlighet

Se ovan, Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.

Användning med känslighet för flimmer

Inga anmärkningar.

Användning med kognitiv nedsättning

Funktionen “Förnya samtycke” som hantera för inställningar för cookies / kakor kan upplevas kan upplevas som otydliga och svåra att tolka.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testat mfd.se tillsammans med Axess Lab som har gjort en bedömning utifrån WCAG 2.1 AA. Vi använder löpande en extern tjänst för att utvärdera webbplatsens prestanda och tillgänglighet. 

Senaste bedömningen gjordes den 25 januari 2022.

Webbplatsen publicerades den 2 maj 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 augusti 2022.