Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Organisation

Myndigheten för delaktighet har cirka 40 medarbetare och består av tre avdelningar, två sektioner och en stab. Myndighetens chef är generaldirektör Malin Ekman Aldén.

Organisation

Generaldirektör

Generaldirektör Malin Ekman Aldén är myndighetens chef och är den som ansvarar för verksamheten inför regeringen.

Ställföreträdande generaldirektör är avdelningschef Tarja Birkoff.

Stab

Staben ger stöd till generaldirektören och ledningen i övergripande styrning, ledning och utveckling av myndighetens verksamhet.

Sektionen för kommunikation

Sektionschef: Hanna Jämtin

Sektionen arbetar med att driva och utveckla myndighetens externa och interna kommunikation. Sektionen ansvarar för att myndigheten når ut med den kunskap och det stöd som tas fram. Sektionen genomför även seminarier, konferenser och tar emot studiebesök.

Sektionen för ledarhundsverksamheten

T.f. sektionschef: Elisabeth Ravstis

Sektionen prövar frågor enligt lagen om dispositionsrätt till ledarhund. Den arbetar också med att köpa in ledarhundsutrustning, anordna utbildningar, tillhandahålla veterinärvård och vara ett stöd för den som disponerar en ledarhund.

Avdelningen kunskapsstöd

Avdelningschef: Annika Streiler 

Avdelningen arbetar med att sprida kunskap och ta fram stöd och verktyg till ansvariga aktörer i deras arbete med att främja tillgänglighet och öka delaktighet.

Avdelningen för utredning

Avdelningschef: Pernilla Börjesson

Avdelning arbetar med att ta fram kunskap och följa upp utvecklingen inom funktionshindersområdet. Avdelning tar fram statistik och underlag om hinder i samhället samt förslag på åtgärder för att främja tillgänglighet och öka delaktighet.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef: Tarja Birkoff

Avdelningen för verksamhetsstöd ger stöd till myndigheten i frågor som handlar om ekonomi, personal, juridik, upphandling och avtal, intern styrning och kontroll, it, telefoni och lokaler. Myndighetens reception, registratur och arkiv tillhör också avdelningen.