Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshindersrådet

Funktionshindersrådet består av representanter från funktionshindersrörelsen. Rådet bidrar med kunskap och erfarenhet i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.

Funktionshindersrådet är ett stöd i genomförandet av MFD:s uppdrag med särskild tonvikt på den av regeringen beslutade strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Genom rådet säkerställer MFD att funktionshindersorganisationernas strategiska kunskap och erfarenhet i frågor relaterade till strategiarbetet synliggörs och på olika sätt bidrar till utvecklingen av arbetet.

Funktionshindersrådet syftar till att:

 • aktivt involvera funktionshindersorganisationerna i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av MFD:s uppdrag med särskild tonvikt på strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031,
 • gemensamt omvärldsbevaka och uppmärksamma utvecklingstendenser i frågor relaterade till strategiarbetet.

Ledamöter i funktionshindersrådet

Funktionshindersrådet har tolv ledamöter. Av dessa representerar sju Funktionsrätt Sverige, två Nätverket Unga för tillgänglighet och tre övriga organisationer med statsbidrag enligt förordningen 2000:7.

Funktionsrätt Sverige

 • Marie-Louise Luther, Astma- och allergiförbundet
 • Kerstin Kjellin, Neuroförbundet
 • Anki Sandberg, Riksförbundet Attention
 • Judith Timoney, Riksförbundet FUB
 • Helena Harwell, Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Kent Strandberg, Strokeförbundet
 • Melker Ödebrink, Psoriasisförbundet

Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT

 • Johanna Forsberg, Unga hörselskadade
 • Onni Karlsson, Unga rörelsehindrade

Övriga organisationer

 • Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda
 • Richard Kostenius, Riksföreningen Jag
 • Mattias Lundekvam, Hörselskadades riksförbund

Minnesanteckningar

Här publicerar vi minnesanteckningar från funktionshindersrådets senaste möten. Om du vill läsa äldre anteckningar kan du mejla MFD:s registratur på info@mfd.se

25 januari 2021, Minnesanteckning MFD:s funktionshindersråd (pdf, 190 kB)

26 april 2021, minnesanteckning MFD:s funktionshindersråd (pdf, 195 kB)

27 september 2021, minnesanteckning MFD:s funktionshindersråd (pdf, 197 kB)

21 september 2022, minnesanteckning MFD:s funktionshindersråd (pdf, 224 kB)

30 mars 2023, minnesanteckning MFD:s funktionshindersråd (pdf, 260 kB)

28 september 2023, minnesanteckningar MFD:s funktionshindersråd (pdf, 195 kB)