Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd för att bekämpa våld

MFD lanserar ett metodstöd för att förbättra förutsättningarna för kommuner och myndigheter att hantera våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning.

Ledsen kvinna som gömmer ansiktet samtalar med en terapeut.

Utsattheten för våld är nästan dubbelt så hög bland personer med funktionsnedsättning jämfört med dem utan.

– Med hjälp av metodstödet hoppas vi att kommuner och myndigheter lättare ska kunna tillägna sig grundläggande kunskap om våld och funktionsnedsättning och bidra till att personer med funktionsnedsättning inkluderas i strategier och rutiner. Metodstödet ger många initierade tips eftersom de tagits fram i samarbete med målgrupperna, säger Emmy Bornemark, utredare på MFD och den som lett arbetet med kurserna.

Metodstödet består av tre delar som kan användas flexibelt. Det handlar om webbkurser, fördjupningsmaterial och filmer. 

Fyra kurser

En av fyra kurser är en grundläggande kurs om våld mot personer med funktionsnedsättning som alla bör genomföra först och som heter: Vad alla bör veta om våld.

De övriga kurserna är:

  • Att leda arbetet mot våld – för dig som arbetar som chef eller strateg på en kommun och ansvarar för arbetet med våld i nära relationer.
  • Att agera mot våld i vardagen – för dig som arbetar med myndighetsutövning eller i verksamheter enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  • Att förebygga och bekämpa våld – för dig som arbetar på myndighet och vill veta hur arbetet mot våld kan inkludera personer med funktionsnedsättning.  

Varje kurs tar mellan 30 och 45 minuter att genomföra.  

– Flexibiliteten i kurserna gör att man kan anpassa kursen efter sin verksamhet och de utmaningar man står inför, säger Emmy Bornemark.

Kurser om våld i nära relationer