Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Nytt stöd om LSS-insatsen kontaktperson

MFD har tagit fram ett stöd som ska underlätta kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kontaktperson är en insats som finns till för att bryta social isolering. Insatsen fyller en viktig funktion för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället och få möjlighet till fritidsaktiviteter utifrån egna önskemål. Att ta ett uppdrag som kontaktperson handlar om att vara ett medmänskligt socialt stöd; att vara en medmänniska snarare än ett professionellt stöd.

Kommuner har under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner. Bristen på kontaktpersoner har lett till att det kan ta lång tid att verkställa insatsen. MFD har därför tagit fram ett kunskapsstöd som ska underlätta kommunernas arbete.

– Målet med stödet är att skapa förutsättningar för mer långsiktiga kontaktpersonsuppdrag. En bra matchning är avgörande för att insatsen ska fungera på sikt. Det är det bästa för personen som får insatsen och för personen som tar uppdraget som kontaktperson, säger Josefina Streling, utredare på MFD.

Om det nya kunskapsstödet

Materialet består av fyra filmer som beskriver hur insatsen främjar delaktighet samt material som hjälper till att förtydliga kontaktpersonens roll, socialtjänstens ansvar och annat som kan underlätta arbetet för kommuner. Filmerna bygger på verkliga händelser, beskrivet av personer som har en kontaktperson, personer med ett uppdrag som kontaktperson samt av kontaktsekreterare. Till filmerna finns ett skriftligt material som ska ge fördjupad kunskap om vad insatsen innebär. 

Stödmaterial på Kunskapsguiden

Allt material finns samlat på Kunskapsguiden som är Socialstyrelsens webbplats med stöd och vägledning för den som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
Till stödet på Kunskapsguiden.se