Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

MFD:s årliga uppföljning samlar in svar

MFD har skickat ut den årliga enkäten till kommuner, regioner och myndigheter där vi följer upp hur aktörerna arbetar med tillgänglighet och delaktighet.

Varje år skickar MFD ut en enkät till samtliga kommuner, regioner och statliga myndigheter. Syftet är att följa upp hur dessa aktörer arbetar strategiskt med tillgänglighet och delaktighet, utifrån sina uppdrag.

Offentliga aktörer är särskilt lämpade för att bidra till ett hållbart samhälle som är användbart för så många som möjligt. Den årliga enkäten är ett bra tillfälle att reflektera och se över vilka rutiner de har kring tillgänglighet och inkludering.

Alla som svarar på enkäten får dessutom återkoppling och stöd i hur de kan ta nästa steg mot ökad delaktighet.

Skicka in svar senast den 13 november

MFD skickar enkäten till högsta ledningen på kommuner, regioner och statliga myndigheter. Varje aktör samordnar sitt svar internt och lämnar in ett samlat svar per organisation, senast den 13 november 2023.

Så går uppföljningen till

Mellan den 11 september och den 13 november samlar MFD in svar. Enkätsvaren redovisar vi i tre separata rapporter som analyserar de samlade resultaten för kommuner, regioner respektive statliga myndigheter.

Rapporterna kommer att publiceras på MFD:s webbplats i början av 2024. I samband med rapporterna publicerar MFD även detaljerade enkätsvar uppdelade per aktör.

Vissa av resultaten från enkäten ligger till grund för MFD:s årliga rapport om utvecklingen av funktionshinderspolitiken. Denna publiceras våren 2024.

Frågor och stöd

För frågor och stöd om enkäten kontakta MFD via funktionsbrevlådan uppfoljning@mfd.se.
Mejla uppfoljning@mfd.se