Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kom igång med tillgänglig kommunikation

För att vi ska uppnå ett samhälle där fler kan vara delaktiga behöver vi se till att innehåll som skapas digitalt är tillgängligt. MFD har tagit fram checklistor och sammanställt läsmaterial för att stödja kommunikatörer i sitt arbete med tillgänglig kommunikation.

Hösten 2022 höll MFD ett nätverksmöte om tillgänglig kommunikation, där nyfikna kommunikatörer från flera myndigheter deltog. Tillgänglighetsexperten Anna Malmberg från Funka gästade mötet och delade med sig av nyttiga tips och råd.

Tillgänglig kommunikation når ut till fler - MFD

Nätverksmötet visade att det behöver bli enklare att börja arbeta med tillgänglig kommunikation. Idag finns det mycket information om ämnet, men många känner att det är svårt att veta var de ska börja och hur de ska göra i praktiken.

Använd MFD:s checklistor och stödmaterial

Med utgångspunkt i de behov som lyftes på nätverksmötet har MFD tagit fram ett stödmaterial om tillgänglig kommunikation. Materialet vänder sig främst till kommunikatörer och andra som skapar text och digitalt innehåll i sitt yrke. Det består av tre checklistor om att skapa tillgängligt digitalt innehåll och en sida med praktiskt läsmaterial om tillgänglig kommunikation.

Checklistorna är tänka att vara ett snabbt sätt att kontrollera att ett innehåll täcker de viktigaste aspekterna av tillgänglighet. Sidan med läsmaterial ger en översikt av viss information som MFD tycker är praktisk och relevant om digital tillgänglighet. Läsmaterialet är endast ett urval av allt som finns på webben - vi uppmuntrar den som vill fördjupa sig att själv söka upp fler källor.

Stödmaterial om tillgänglig kommunikation

Genom att tänka på tillgänglighet från början kan fler ta del av dina budskap och du kan kommunicera med fler.
Stöd för att arbeta med tillgänglig kommunikation

 

MFD:s uppdrag i den funktionshinderspolitiska strategin

Hösten 2021 fick 28 myndigheter och Folkbildningsrådet i uppdrag av regeringen att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin som sträcker sig över tio år.

MFD har ett särskilt uppdrag att stödja myndigheterna, bjuda in till möten, lära av varandra och hitta gemensamma strategier och lösningar på problem som kan uppstå.

Ett av de områden som myndigheterna ska arbeta med är tillgänglig kommunikation.

Strategi för funktionshinderspolitiken