Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderfrågor under EU-ordförandeskapet

Fram tills den sista juni anordnas det flera internationella evenemang med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer än halva tiden av Sveriges ordförandeskapsperiod för Europeiska unionens råd har passerat. Under ordförandeskapet har olika evenemang med fokus på funktionshinder arrangerats både nationellt och internationellt. I denna artikel beskriver vi några evenemangen som arrangeras fram till den sista juni då ordförandeskapet avslutas.

31 maj

Beyond Accessibility: leaders with disability in government and public sector roles

Den 31 maj håller Myndigheten för delaktighet, MFD, tillsammans med International Initiative for Disability Leadership, IIDL, ett seminarium om ledarskap och funktionsnedsättning. Genom seminariet kommer personer med funktionsedsättning, som har eller kommer att ha en ledarroll i sin organisation, få chansen att diskutera förutsättningar för skapandet av framgångsrika karriärer. Evenemanget kommer även bidra till möjligheter att utveckla och stärka relationer med internationella kollegor.

Seminariet ”Beyond Accessibility: leaders with disability in government and public sector roles” genomförs digitalt den 31 maj. Seminariet är endast öppet för särskilt inbjudna.

13-15 juni

FN:s stadspartsmöte om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 13­­-15 juni genomförs det sextonde statspartsmötet om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Förenta nationernas högkvarter i New York.

Sidoevenemanget: The impact of disability strategies

Under stadspartsmötet medverkar personer från Sveriges delegation i flera olika sidoevenemang. Ett evenemang genomför Sverige tillsammans med EU. Under sidoevenemanget diskuterar medverkande från EU, FN och enskilda länder frågor om vilken påverkan som internationella och nationella funktionshinderstrategier har eller kan ha. Talarna delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med indikatorer, resultat och utmaningar.

Vikten av ett tvärsektoriellt tillvägagångssätt lyfts för att kunna möta den mångfald av behov som finns hos en befolkning. Talarna kommer även prata om det potentiella mervärdet av internationellt samarbete och samordning samt modeller för att aktivt öka delaktigheten av personer med funktionsnedsättning.

Evenemanget arrangeras av Sveriges permanenta representation vid FN tillsammans med Europeiska unionens delegation vid FN och European Disability Forum.

Sidoevenemanget är öppet för alla och kommer webbsändas. Mer information kommer.

Statspartsmötena äger rum i FN:s högkvarter New York den 13–15 juni, 2023.

26–27 juni

A union of equality - disability rights and strategies

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Europeiska kommissionen arrangera ett seminarium som lyfter funktionshinderspolitiska frågor under Sveriges ordförandeskap för Europeiska unionens råd 2023.

Seminariet lyfter olika strategier inom funktionshinderspolitiken. Exempel på policyramverk och praktiska lösningar för att förbättra jämlikhet genom strategisk användning av tillgänglighet kommer även att presenteras och diskuteras. Metoder för att inkludera personer med funktionsnedsättning i utvecklingsprocesserna av frågor som de berörs av är också i fokus.

Seminariet är öppet för alla och kommer att webbsändas via kommissionens webbplats (ingen onlineinteraktion).