Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Diskussioner om rättigheter i FN

Om en vecka hålls det sextonde statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i New York.

FN:s statspartsmöte (COSP) är en årlig konferens där representanter från de länder som har ratificerat konventionen samlas för att diskutera genomförandet och framtida åtgärder för att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Mötet fungerar som en plattform där representanter från de länder som har ratificerat konventionen samlas för att utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar och dela bästa praxis. Genom att samarbeta och dela kunskap på statspartsmötet kan länderna stärka sina ansträngningar i arbetet mot fullständig inkludering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Parallellt med de formella arrangemangen av statspartsmötet kommer olika ämnen att diskuteras i ett stort antal sidoevenemang. Ett av dessa evenemang arrangeras av Sverige tillsammans med EU och med stöd från European Disability Forum. Evenemanget fokuserar på strategier och åtgärdsplaner för personer med funktionsnedsättning och lyfter olika sätt att maximera, förstå och övervaka effekten av dessa strategier samt hur man identifierar framgångsfaktorer för att driva samhällsförändring.

Andra sidoevenemang under statspartsmötet fokuserar bland annat på samskapandet av digitala lösningar, sexuella och reproduktiva rättigheter samt demokratisk delaktighet. Från Myndigheten för delaktighet, MFD, medverkar Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, och Maria Melin, utredare på MFD, på utvalda evenemang.

Statspartsmötet äger rum 13–15 juni i FN:s högkvarter i New York där många av evenemangen sänds live och kan följas digitalt och kostnadsfritt.  

Läs mer om de olika sidoevenemangen och följ livesändingen under FN:s statsparstmöte (mfd.se).

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (mfd.se).