Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Broschyr för nya i Sverige

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en broschyr för nya i Sverige på nio språk som visar på vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om när man har en funktionsnedsättning.

Världen är i ständig förändring. Krig, konflikter, terror och katastrofer tvingar människor på flykt. Människor som flyr sina hemländer och kommer till Sverige har precis som alla andra rätt till bostad, utbildning och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Olika stödinsatser och hjälpmedel

För den som har en funktionsnedsättning och är asylsökande, nyanländ eller har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det en utmaning att få överblick över vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om för att klara vardagen.

– Därför har vi tagit fram ett informationsmaterial om de olika stödinsatser och hjälpmedel som personer i behov av stöd kan ansöka om, säger Josefina Streling, utredare på MFD

Broschyren har tagits fram i samarbete med Migrationsverket, Funktionsrätt Sverige, Independent Living Institute, Disabled Refugees Welcome och Newcomers with Disabilities. Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Barnombudsmannen har bidragit med kunskap. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har sakgranskat.

Mer om broschyren

Broschyren finns både tryckta och nedladdningsbar på språken: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, somali, svenska, tigrinja och ukrainska. Desstom finns broschyren på svenskt teckenspråk.