Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Slutbetänkande från Narkotikautredningen

SOU: 2023:62 Datum: 12 april 2024

MFD instämmer i de resonemang och slutsatser som presenteras i betänkandet och konstaterar att betänkandet uppmärksammar hur olika funktionsnedsättningar har betydelse för risken att utveckla narkotikabruk och beroende.

Förslag för att stärka förutsättningarna för narkotikaförebyggande arbete

MFD vill särskilt lyfta fram betydelsen av betänkandets förslag om förebyggande insatser till barn och unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. En viktig del av dessa insatser är att kunna erbjuda stöd och anpassningar till dem som är i behov av det för att förbättra möjligheterna till goda skolresultat och främja psykisk hälsa och därmed minska den potentiella användningen av narkotikaanvändning. 

Förbättrad samordning och ökad kunskap

MFD delar uppfattningen att det är bra om stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn och unga med psykisk ohälsa kan stärkas och att det, som utredningen framhåller, kan ske genom en förbättrad samordning mellan skolan och olika vårdinstanser. För att nå dit menar MFD att det behövs ökad kunskap i hur dessa människor bemöts, inom både skolan och vården, och att berörda personalgrupper uppmärksammas på farorna med att inte i tid se sambanden mellan psykisk ohälsa och risken för narkotikabruk.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2024-04-12

Diarienummer
2024/0045

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke