Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

PTS föreskrifter om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Yttrande Datum: 19 april 2024

MFD ser positivt på förslaget om att nödkommunikationsföreskrifterna ändras eftersom det kommer att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få en likvärdig tillgång till SOS-alarm som andra.

Förslaget som innebär att alla som kontaktar SOS 112 genom tjänsten SMS112 också ska kunna få ett sms tillbaka och på det sättet ha fortsatt kontakt med SOS via sms är viktigt och ett steg i rätt riktning. Det kommer framför allt att underlätta för personer som är döva, har en hörselnedsättning eller har svårigheter att prata.

MFD ser dock att det finns fortsatta brister i tjänsten SMS 112 då den endast går att nyttjas av personer som har förhandsregistrerat tjänsten på sin mobil. Detta kan bli ett stort hinder i en akut situation och MFD ser därför ett behov av att denna fråga utreds vidare i syfte att hitta en lösning som är mer optimal.

Yttrande till
Post och Telestyrelsen

Datum
2024-04-19

Diarienummer
2024/0156

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell