Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Promemoria: Finansdepartementet Datum: 17 december 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i promemorian. MFD noterar konsekvensbeskrivningen för personer med funktionsnedsättning och konstaterar att frågan om personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver använda egen bil för arbetsresor har blivit ordentligt genomlyst ur ett funktionshindersperspektiv.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-12-17

Diarienummer
2021/0515

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman