Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter

Myndigheten för delaktighet ser positivt på att resenärers rättigheter, inklusive rätten till assistans, i samband med multimodala resor stärks. Vi anser dock att det finns delar i förslaget som kan justeras för att ytterligare förbättra jämlikhet och fri rörlighet för personer med funktionsnedsättningar. Myndigheten har inga synpunkter på förslagen om stärkt tillsyn i de redan befintliga resenärsförordningarna.

MFD:s synpunkter på utvalda delar 

KAPITEL I, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Liksom i befintliga förordningar om resenärers rättigheter är den lokala kollektivtrafiken undantagen från reglerna i förordningen om multimodala resor. Detta kommer innebära fortsatta svårigheter och begränsningar för personer som är beroende av assistans eller tillgänglighetsanpassningar. Den som blir hänvisad till lokal kollektivtrafik för en alternativ anslutning kan hindras från att fullfölja sin resa, medan andra får adekvat stöd och assistans.

KAPITEL II, TRANSPORTAVTAL OCH INFORMATION

Även om möjligheten till information i digitalt format lyfts fram i artikel fem, vill MFD påpeka att information måste finnas tillgängliga i alternativa format. Många, både äldre och personer med funktionsnedsättningar, saknar möjlighet att ta del av information digitalt. Det behövs därför en djupare analys av vad Undantaget från att lämna information i realtid för små och medelstora företag och mellanhänder kan innebära för delaktighet och ett jämlikt resande inom unionen.

KAPITEL IV, PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET

Om samma rättigheter till resande och fri rörlighet ska gälla även personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet måste assistans kunna erbjudas utan dröjsmål, som på större flygplatser. MFD anser att en förbeställningstid för bokning av assistans på 48 timmar är onödigt lång och inte i enlighet med ambitionen i den föreslagna förordningen.

Enligt artikel 7.3. Ska transporttjänstleverantörer som gör ombokningar ”erbjuda personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet assistans och tillgänglighet som är likvärdig med den uteblivna transporttjänsten när de erbjuder en alternativ tjänst”. Därmed måste assistans kunna erbjudas utan förbeställningstid för att resenären inte ska missa även den alternativa anslutningen. Förordningens tidsgräns för bokning av assistans bör därför vara som mest 24 timmar, som den som gäller enligt förordningen om tågresenärers rättigheter. Olika förbeställningstider beroende på lagstiftning och trafikslag gör det svårare för resenärerna att förstå vilka förutsättningar som gäller.

För att garantera ett jämlikt resande är det också viktigt att resenärer med olika funktionsnedsättningar kan resa självständigt, även utan medföljande ledsagare eller assistent. Transportföretag ska, oberoende av skäl, inte kunna neka dessa resenärer. Det är därför avgörande att förordningen kan fastslå att multimodala resor ska kunna erbjudas personer med funktionsnedsättning utan extra kostnad samt att en transportör eller mellanhand inte får vägra att godta en bokning av, eller att utfärda en biljett till en person med funktionsnedsättning eller en person med nedsatt rörlighet, eller kräva att en sådan person ledsagas av en annan person.

Det är också viktigt att en assistent eller ledsagare kan medfölja utan extra kostnad och alltid placeras bredvid resenären som har funktionsnedsättning.  

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2024-03-27

Diarienummer
2024/0063

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Mikael Ståhl