Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Karenstak och högriskskydd - en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag

Ds: 2023:33 Datum: 22 mars 2024

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen och bedömer att förslagen kommer stärka personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och minska den ekonomiska utsattheten för målgruppen.

Myndighetens synpunkter

Personer med funktionsnedsättning har en svagare arbetsmarknadsanknytning än övriga befolkningen. Denna generellt svagare ställning på arbetsmarknaden innebär lägre disponibel inkomst och en högre grad av ekonomisk utsatthet.

Den ekonomiska utsattheten leder till sämre förutsättningar att delta i samhället och att göra självständiga val. SCB:s årliga uppföljning av situationen på arbetsmarknaden visar att andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Bland personer med funktionsnedsättning är sysselsättningsgraden 52 procent, och 44 procent för de med nedsatt arbetsförmåga. Det ska jämföras mot 81 procent hos övriga befolkningen.

MFD:s bedömning är att de föreslagna förändringarna i högre utsträckning kommer att träffa personer med funktionsnedsättning som omfattas av högriskskydd i arbetslivet. Det kommer att stärka målgruppens möjlighet att behålla sitt arbete och till viss del minska den ekonomiska utsattheten. 

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2024-03-22

Diarienummer
2024/0076

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Andreas Stjärnström