Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

Myndigheten för delaktighet arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser positivt på förslagets ansats att förenkla och förbättra den information resenärer får. Tillgången till förståelig information är viktig för alla konsumenter och i synnerhet konsumenter med funktionsnedsättning. MFD har i övrigt inga synpunkter på det remitterade förslaget. 

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2024-03-15

Diarienummer
2024/0071

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Malin Hardenberg