Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-,rivnings- och markarbeten

Myndigheten har inga synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten.

Yttrande till
Boverket

Datum
2024-03-20

Diarienummer
2024/0082-1

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell