Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

Socialdepartementet Datum: 31 mars 2020

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på de förslag som lämnas i den remitterade promemorian.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2020-03-31

Diarienummer
2020/0111

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Tarja Birkoff