Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Promemoria Datum: 12 februari 2021

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.

 

 

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-02-12

Diarienummer
2020/0432

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell