Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

SOU: 2021:9 Datum: 23 juni 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet tillstyrker de förslag som lämnas i delbetänkandet.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2021-06-23

Diarienummer
2021/0210

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Josefina Streling