Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vägledning om hundar och andra husdjur

Livsmedelverket Datum: 19 oktober 2023

MFD välkomnar att Livsmedelsverket har tagit fram vägledning om husdjur som vistas på livsmedelsanläggningar men vill föreslå ett tillägg.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslagen.

Myndighetens synpunkter

MFD välkomnar att Livsmedelsverket har tagit fram vägledning om husdjur som vistas på livsmedelsanläggningar.

MFD vill dock föreslå att Livsmedelsverket i sina exempel på verksamheter dit hundar bör kunna ges tillträde, gör ett tillägg om livsmedelsverksamhet som bedrivs i form av daglig verksamhet enligt LSS. Här förekommer bland annat café och restaurangverksamhet.

Ledar- och assistanshundar

Vägledningen förtydligar att personer som använder ledar- och assistanshundar bör få ta med sig hunden in i exempelvis serveringslokaler. MFD välkomnar detta och anser att vägledningen kommer att bidra till ökad delaktighet och förebygga diskriminering mot personer som använder ledar- och assistanshundar.

Livsmedelsverkets bedömning är att ledar- och assistanshundar som vistas i kundutrymmen i livsmedelsansläggningar medför mycket låg risk för kontaminering. MFD anser dock att detta ställningstagande bör förtyligas i vägledningen samt i vilken utrsträckning livsmedelsföretagare trots detta behöver vidta några särskilda åtgärder kring ledar- och assistanshundar, och i så fall vilka.

Hänvisning till information på MFD:s webbplats

Vägledningen hänvisar till information på MFD:s webbplats. MFD ser positivt på detta men vill uppmärksamma att vägledningen bör hänvisa till två separata sidor på MFD:s webbplats: Assistanshundar - MFD respektive Ledarhundar - MFD.

Yttrande till
Livsmedelverket

Datum
2023-10-19

Diarienummer
2023/0332

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Diana Oskarsson