Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar (TSV 2019-5394)

Infrastrukturdepartementet Datum: 10 december 2021

Myndigheten för delaktighet är positiv till intentionen med förslaget, om det inte är avsett för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till intentionen med förslaget om att eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel inte får föras på gångbana, om det inte är avsett för personer med fysisk funktionsnedsättning. MFD anser dock att förslaget om ”fysisk” funktionsnedsättning innebär en begränsning då förare av eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning även kan ha tillstånd p.g.a. annan funktionsnedsättning än fysisk.

Enligt MFD kan syftet med förslaget bidra till att öka tillgängligheten och tryggheten för personer med olika typ av funktionsnedsättning att kunna röra sig på ytor avsedda för gångtrafikanter, vilket är positivt.

MFD vill dock även uppmärksamma behovet av varningsljud på elsparkcyklar. Detta som en viktig säkerhetsåtgärd framför allt för personer med synnedsättning. Det vore välkommet om frågan om reglering av varningsljud övervägs i detta eller i annat lämpligt sammanhang.

MFD har i övrigt inga synpunkter på förslagen i Transportstyrelsens slutrapport.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2021-12-10

Diarienummer
2021/0489

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén