Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar

I bostadssammanhang har utformningen av hissen stor betydelse för allas möjligheter att välja bostad, att kunna bo kvar och att på ett säkert och tryggt sätt kunna besöka exempelvis vänner och familj.

Full delaktighet och jämlikhet för alla kräver tillgänglighet. Graden av tillgänglighet blir aldrig bättre än den svagaste länken i en användningskedja. I bostadssammanhang har utformningen av hissen stor betydelse för allas möjligheter att välja bostad, att kunna bo kvar och att på ett säkert och tryggt sätt kunna besöka exempelvis vänner och familj.

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser därför positivt på ytterligare preciserade retroaktiva förbättringskrav för att åtgärda vissa säkerhetsaspekter i äldre hissar som innefattar alla byggnader inklusive bostäder.

MFD delar Boverkets utgångspunkt att tillgängligheten inte får försämras. Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning och äldre med försämrad funktionsförmåga som kan bo kvar i sin valda bostad även efter en hissrenovering.

MFD anser att regelverket tydligt ska ange att val av alternativ för säkerhetsfrämjande åtgärder ska föregås av en bedömning av hur tillgängligheten både kan vidmakthållas och förbättras. Bibehållen tillgänglighet ska väga över i valet av åtgärder.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2022-06-23

Diarienummer
2022/0139

Beslutande
Emelie Lindahl

Föredragande
Hans von Axelson