Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utkast till strategi marksänd tv

Myndigheten för press, radio och tv Datum: 30 april 2019

Myndigheten för delaktighet är positiv till utkastet av strategi för marksänd tv, men anser att det är viktigt att tillgänglighetsfunktioner inte är begränsade till vissa plattformar.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, ställer sig positiv till utkastet till strategi för marksänd tv som Myndigheten för press, radio och tv har tagit fram.

MFD kan dock konstatera att det blir allt vanligare att endast ha tillgänglighetsfunktioner i de plattformar som använder internet som kanal. MFD anser att det ur ett användarperspektiv är viktigt att inte begränsa användning av tillgänglighetsfunktioner till en viss plattform.

MFD anser därför att det i strategin bör säkerställas att frekvensutrymme för tillgänglighetsfunktioner finns att tillgå i marknätet för de fall det ställs krav på tillgänglighet.

Yttrande till
Myndigheten för press, radio och tv

Datum
2019-04-30

Diarienummer
2019/0123

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson