Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Underlag om lokal och regional klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Myndigheten för delaktighet avstår från att svara på förslagen i rapporten.

Yttrande till
Miljödepartementet

Datum
2022-10-28

Diarienummer
2022/0311

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmy Bornemark