Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

SOU: 2019:43 Datum: 17 april 2020

Myndigheten för delaktighet har inga invändningar mot de förslag som lämnas i betänkandet i syfte att stärka och utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i staten.

Myndigheten för delaktighet har inga invändningar mot de förslag som lämnas i betänkandet i syfte att stärka och utveckla den tillitsbaserade styrningen och ledningen i staten.

Myndigheten för delaktighet önskar dock lämna några kommentarer som syftar till att belysa och komplettera förslagen ur ett funktionshindersperspektiv:

  • Ett tydligare medborgarfokus utifrån ett helhetsperspektiv är positivt (avsnitt 3.4). I detta är det viktigt att mångfalden i medborgarnas förutsättningar och behov beaktas. Arbetet bör därför också utgå från det nationella funktionshinderspolitiska målet och principen om universell utformning.
  • Principen om universell utformning bör också vara en del i det interna arbetet på myndigheterna. Mångfalden i medborgarnas förutsättningar och behov måste beaktas ur ett medarbetarperspektiv i arbetet med en tillitsbaserad styrning.
  • I ett eventuellt stöd till statliga myndigheter (avsnitt 4.2) är det viktigt att funktionshinderperspektivet beaktas. I en eventuell referensgrupp (avsnitt 4.2.3) bör även funktionshindersorganisationerna vara representerade.
  • Frågor som rör exempelvis arbetslöshet och sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning, kan vara frågor som lämpar sig väl för den föreslagna regeringsnära utvecklingsmiljön (avsnitt 4.4).

 

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2020-04-17

Diarienummer
2020/0035

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Axel Ingvarsson