Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglig tv med förslag till beslutsmodell för krav på leverantörer av medietjänster att tillgängliggöra sina tv-sändningar och beställ-tv

Myndigheten för press, radio och tvs Datum: 28 maj 2021

Myndigheten för delaktighet anser att det är svårt att utifrån rapporten få en ordentlig överblick över hur kravnivåerna för tillgänglig tv har utvecklats över tid.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) anser att det är svårt att utifrån rapporten få en ordentlig överblick över hur kravnivåerna för tillgänglig tv har utvecklats över tid. Enligt MFD är det därför önskvärt med ett tydliggörande av kravnivåernas utveckling från tidigare beslutsperioder och framåt, till exempel i form av en tabell. Även företagsnamnen, inklusive deras förkortningar och kanalerna (programtjänsterna) bör kopplas ihop tydligare för en bättre överblick.

MFD anser att det nya sättet att formulera det s.k. kostnadstaket för tjänster med särskilda krav som ”oskäligt betungande” är olyckligt. I motsvarande fall när liknande formuleringar används, t.ex. i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service eller i tillgänglighetsdirektivet finns det tydliga krav på produkter eller tjänster och motsvarande beskrivningar av när något kan undantas. Något motsvarande finns inte i AV-direktivet eftersom grunden i detta direktiv i stället generellt är en successiv förbättring. MFD ser att det därigenom finns en risk att fokus läggs på att kraven ses som betungande snarare än att bidra till förbättringar.

MFD förespråkar därför att det tidigare sättet att beskriva kostnadstaket kvarstår. Det torde även ha fungerat eftersom kostnadstaket ännu inte har aktualiserats.

MFD noterar att det är en utmaning att enhetligt få fram information om var och när programutbud innehåller olika tillgänglighetstekniker. Det finns dock ingen analys i underlaget om hur sådan information skulle kunna förbättras. MFD anser att eftersom det krävs redovisning av när tillgänglighetstekniker används borde det vara möjligt att få fram en lösning där dessa data kan samlas digitalt. Utifrån detta skulle sedan en tjänst kunna utvecklas för information om när och var tillgängliga program sänds.

Yttrande till
Myndigheten för press, radio och tvs

Datum
2021-05-28

Diarienummer
2021/0283

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson