Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Promemoria Datum: 26 februari 2021

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-02-26

Diarienummer
2021/0121

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Susanne Eriksson