Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Sveriges museum om Förintelsen

SOU: 2020:21 Datum: 17 augusti 2020

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslaget att inrätta ett museum om Förintelsen.

MFD lämnar i detta yttrande endast kommentarer i frågor som ligger inom MFD:s verksamhetsområde och kompetens. MFD tar i övrigt inte ställning till enskilda förslag.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till förslaget att inrätta ett museum om Förintelsen. MFD lämnar i detta yttrande endast kommentarer i frågor som ligger inom MFD:s verksamhetsområde och kompetens. MFD tar i övrigt inte ställning till enskilda förslag.

5.2 Museets inriktning

MFD vill understryka vikten av att det föreslagna museet belyser samtliga grupper som föll offer för Förintelsen, innefattande olika folkgrupper, samt personer med funktionsnedsättning, transsexuella och homosexuella personer. MFD vill även understryka vikten av att det bedrivs ett pedagogiskt arbete kring tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter.

6.3.1 En ny fristående myndighet

Om en ny fristående museimyndighet inrättas ska tillgänglighetsperspektivet beaktas redan i planering och utformning av verksamheten. På så sätt ges goda möjligheter att skapa en universellt utformad verksamhet för både besökare och medarbetare. En universellt utformad verksamhet innebär att man i planering och utformning av verksamheten utgår från mångfalden av befolkningens förutsättningar och behov. MFD förordar att den föreslagna organisationskommittén har kunskap och expertis kring universell utformning och tillgänglighetsfrågor för att kunna planera och utforma en tillgänglig verksamhet som omfattar lokaler, information, arbetsmiljö och den verksamhet som museimyndigheten i ska bedriva.

MFD välkomnar utredningens förslag att ge representanter från civilsamhället, bland annat organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, en plats i museets insynsorgan.

Yttrande till
Kulturdepartementet

Datum
2020-08-17

Diarienummer
2020/0177

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup