Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Statskontorets rapport 2021:10 Statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv – En analys av hur de bidrar till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Dnr: S2021/05409 Datum: 17 december 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker de förslag som lämnas i Statskontorets rapport.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet tillstyrker de förslag som lämnas i Statskontorets rapport.

Myndigheten för delaktighet vill dock understryka vikten av att förtydliga innebörden av tillgänglighetsbegreppet i den fortsatta beredningen av rapportens förslag. Det kan handla om verksamhetens och lokalers utformning samt om merkostnader i de fall det finns behov av exempelvis fler ledare eller teckenspråkstolk.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-12-17

Diarienummer
2021/0480

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Siri Morawski