Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stärkt planering för hållbar utveckling

SOU : 2021:23 Datum: 13 september 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i betänkandet. MFD understryker dock att en central del i arbetet för social hållbarhet är att beakta människors mångfald redan i planerings- och gestaltningsprocessen.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i betänkandet som syftar till att främja mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster. MFD vill dock understryka att en central del i arbetet för social hållbarhet är att beakta människors mångfald redan i planerings- och gestaltningsprocessen.

Utgångspunkten bör därför vara universell utformning vilket innebär att i all planering, utformning och genomförande av framtida mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänster ta hänsyn till människors olika behov, egenskaper och funktionalitet så att de lösningar som tas fram är användbara och tillgängliga för alla.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-09-13

Diarienummer
2021/0279-1

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Pedro Landfors