Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd

Socialdepartement Datum: 23 mars 2020

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslaget. Myndigheten understryker vikten av att språkplikten omfattar även personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslag som ökar anställbarheten hos arbetslösa personer som saknar det svenska språket. Det är angeläget att förslaget även träffar personer som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet vill därför understryka vikten av att språkplikten omfattar även personer med funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter till arbete. Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning inte undantas från detta utbildningskrav på grund av sin funktionsnedsättning.

Det innebär att det måste säkerställas att undervisningen kan genomföras i tillgängliga lokaler och att undervisningsmaterialet finns att tillgå i alternativa format.

Yttrande till
Socialdepartement

Datum
2020-03-23

Diarienummer
2020/0458

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell