Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

Socialdepartementet Datum: 17 december 2021

Myndigheten för delaktighet ser positivt på förslagen i Socialstyrelsens rapport.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser positivt på förslagen i Socialstyrelsens rapport. MFD delar analysen att en helhetsbild av hälso- och sjukvården är nödvändig för en jämlik och säker vård när allt mer vård utförs inom olika typer av primärvård. MFD välkomnar möjligheten att genom föreslagen registerinsamling kunna följa patienters väg i vårdkedjan då detta är viktigt både utifrån en kvalitets- och patientsäkerhetsaspekt för många personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen bör också kunna bidra till det systematiska kvalitetsarbetet hos olika vårdgivare.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-12-17

Diarienummer
2021/0490

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman