Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Reviderade råd Bra måltider på sjukhus

Livsmedelsverket Datum: 20 december 2019

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen och välkomnar det individcentrerade utgångsperspektivet i de reviderade råden för bra sjukhusmåltider.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslagen och välkomnar det individcentrerade utgångsperspektivet i de reviderade råden för bra sjukhusmåltider. MFD vill dock lyfta vikten av att de kommunikationsmetoder som föreslås ska vara så tillgängliga som möjligt så att de även kan användas av patienter som har en funktionsnedsättning. Exempelvis bör det finns kunskap om och möjlighet att använda Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK, för personer med funktionsnedsättning.

Det bör också finnas information i tillgängligt format så att synskadade ska kunna ta del av informationen. MFD menar att det även är viktigt att beakta olika gruppers särskilda behov av näringsriktig och säker kost i vårdverksamheten.

Myndighetens synpunkter

Livsmedelsverkets förslag till reviderade råd om bra måltider på sjukhus är klart och tydligt formulerade och ger tips och råd om varför det är viktigt att matgästerna ska stå i centrum och få känna att det finns en omtanke kring deras dagliga matstunder.

För att kvalitetssäkra näringsriktig och säker kost i vårdverksamheten på det sätt som råden framhåller är det viktigt att grupper med olika särskilda kostbehov i möjligaste mån kommer till tals. MFD välkomnar därför att de reviderade råden om bra sjukhusmåltider har remitterats till flera brukar- och funktionshindersorganisationer som representerar särskilda behov kring den enskildes behov av kost och hälsa.

I råden trycks på behovet av att matgästerna ska känna sig informerade och även kunna påverka sina måltider. En förutsättning för detta är att personalen gör detta på ett kommunikativt sätt, men också att de digitala kanaler som eventuellt utvecklas görs tillgängliga för så många som möjligt. Exempelvis kan det vara viktigt att personalen har en medvetenhet och kunskap om AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation, och som innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk hos den enskilde. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester, finns specifika AKKformer som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med funktionsnedsättningar.

Andra aspekter som bör uppmärksammas när information lämnas om måltider är behovet av information i form av tal eller annat tillgängligt format för personer med synnedsättning.

Yttrande till
Livsmedelsverket

Datum
2019-12-20

Diarienummer
2019/0395

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén