Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Redovisning av uppdrag om vidaresändningsplikt och framhävande av innehåll av allmänt intresse

Myndigheten för press, radio och tv Datum: 22 mars 2024

MFD stödjer bedömningen från Myndigheten för press, radio och tv om att det finns behov av en vidaresändningsplikt för att tillgodose allmänhetens intresse av tillgång till allsidig upplysning.

Myndighetens synpunkter

 MFD välkomnar förslaget om att tillhörande tjänster också ska omfattas i sändningsplikten som till exempel tillgången till textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik som syftar till att göra programmen tillgängliga. Det kommer att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till tv-program i enlighet med artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MFD instämmer vidare i bedömningen att det i dagsläget inte finns något behov av framhävandereglering. MFD vill dock uppmärksamma att ökningen av kanaler, nya aktörer och ett större sortiment på TV-marknaden kan komplicera användandet för konsumenterna. Ju fler åtgärder som behövs för att komma åt vissa program och tjänster desto större är risken att konsumenterna inte hittar fram eller begränsas.

Särskilt svårt kan det bli för personer med kognitiva svårigheter att hitta de kanaler och tjänster man önskar. MFD instämmer därför i bedömningen att frågan snart bör utredas igen, inte minst med tanke på den snabba utvecklingen på medieområdet. 

Yttrande till
Kulturdepartementet

Datum
2024-03-22

Diarienummer
2023/0455

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell