Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Trafikanalys rapport (2022:14) Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning

Trafikanalys Datum: 28 oktober 2022

Myndigheten för delaktighet avstår från att svara på förslagen i rapporten.

Yttrande till
Miljödepartementet

Datum
2022-10-28

Diarienummer
2022/0310

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmy Bornemark