Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i promemorians förslag.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i promemorians förslag om professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare med syftet att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft.

MFD är särskilt positiv till förslaget om att befintliga kompetensutvecklingsinsatser som leder till en specialpedagog- eller speciallärarexamen bör ingå i den nationella strukturen för kompetensutveckling. En sådan kompetensutveckling kan bidra till att fler lärare och förskollärare väljer att utbilda sig till specialpedagog alternativt speciallärare. Detta kommer att vara särskilt gynnsamt för elever i behov av extra anpassning eller särskilt stöd.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2021-10-08

Diarienummer
2021/0393

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke